Obsahem knihy je mnoho informací o naší obci, o pomníku a padlých v obou světových válkách, o legionářích a vranských starostech a hlavně 54 kapitol o jednotlivých rodinách, které v obci žijí už více než sto let. Kniha má 432 stran a obsahuje 1.761 fotografií.

Přejít nahoru